Miljöpolicy

 
 
Normans Laddningsstation AB miljöprestanda är av stor betydelse för både interna och externa parter.  Vi kommer att upprätta och upprätthålla kommunikation och konstruktiva relationer med intressenter.
 
Normans är ett miljömedvetet företag som arbetar för att skapa en hållbar utveckling som prioriterar miljön.  Vi försöker att förebygga och minska miljöpåverkan genom att:
  • Uppfylla relevant miljölagstiftning samt lagkrav.
  • Stödja vår känsla av ansvar gentemot miljön, genom att engagera oss i miljöledningssystemet.
  • Kommunicera och samarbeta i miljöfrågor med  kunder, affärspartners och leverantörer.
  • Minimera resursförbrukningen i vårt företags dagliga verksamhet.
  • Minimera avfall och säkerställa en korrekt avfallshantering.
  • Förebygga föroreningar.
  • Undersöka produkter, utrustning, tjänster och transporter före köp och användning, sett ur miljösynpunkt.
  • Använda miljövänliga lösningar, då dessa är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.
 
Normans Laddningsstation September 2009 
 
VD Leif Dybeck